of log eenvoudig in met een QR-code via uw Boards app

Certifications
U krijgt toegang tot één of meerdere applicaties van ZorgDomein. Wees u ervan bewust dat deze informatiesystemen zeer gevoelige patiëntdossiers bevatten die (afhankelijk van uw rol) u mogelijk toegang geven tot vertrouwelijke persoonlijk identificeerbare patiëntgegevens. Deze data moeten behandeld worden in overeenstemming met de beleidsprocedures voor informatiebeveiliging van uw organisatie en de Nederlandse Standaard voor Informatiebeveiliging in de Zorg NEN7510:2017.
Paas vers.: P.4.0.0