Login Caresharing

U krijgt toegang tot de Caresharing Collab applicatie. Wees u ervan bewust dat dit informatiesysteem zeer gevoelige patiëntdossiers bevat die (afhankelijk van uw rol) u mogelijk toegang geven tot vertrouwelijke persoonlijk identificeerbare patiëntgegevens. Deze data moet behandeld worden in overeenstemming met de beleidsprocedures voor informatiebeveiliging van uw organisatie en de Nederlandse Standaard voor Informatiebeveiliging in de Zorg NEN7510:2011.
You will be granted access to the Caresharing Collab application. Please be advised this information system contains highly sensitive health records which (depending on your role) may give you access to personally identifiable patient data that is confidential. This data needs to be treated in accordance with your organisation’s policies for information security as well as Dutch standard for Information Security in Healthcare NEN7510:2011.